Otváracie hodiny

PREVÁDZKOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

 

Máj – Jún

denne 11.00 – 18.00 hod.

Júl – August

denne 10.00 – 19.00 hod.

September

denne 11.00 – 18.00 hod.

 

Návštevníci sú povinní opustiť bazény a vodnú šmýkačku 30 minút pred ukončením prevádzky.

 

KONDIČNÉ PLÁVANIE

 

denne 7.00 – 8.00

 

Návštevníci sú povinní opustiť kúpalisko 30 minút po uplynutí doby určenej na kondičné plávanie.