PREVÁDZKOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

Máj - Jún

denne 11.00 - 18.00 hod.

Júl - August

denne 10.00 - 19.00 hod.

September

denne 11.00 - 18.00 hod.

Návštevníci sú povinní opustiť bazény a vodnú šmýkačku 30 minút pred ukončením prevádzky.

KONDIČNÉ PLÁVANIE

denne 7.00 - 8.00

Návštevníci sú povinní opustiť kúpalisko 30 minút po uplynutí doby určenej na kondičné plávanie.